<\/vgw5dii.css"><\/vgw5dii.css"><\/vgw5dii.css"> o .7.1' type='tekground .ha-advancedround .ha-advanc;-ms8 .ha-advancdns-'tex= {"b="tenot" type="t ly-prommiss dnt; l":{"butt="conteismiss dnt; l"ltip-conth:butto="conteis"icon_e.ha-advantely-pro .ha-advanctoptely-pro .ha-advanc.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-0b05142 .ha-advantely-pro-","i_onten .ha-advantely-pro-vackgrcedround .ha-advancely-pro-vackgrcedroundismiss gta"0b05142" ile] .ha-adv_tps:/wely-pro" ile] srel="st="{"fff;text-al_ff;text-al"f:"f"iconic"f,"fs ypey"f:"ftop"f,"f_ha_eqh:{"butt"f:authen"fs ypey_on"f:["fdesktop"f,"ftip-co"f,"ftip-co"f]n"fs ypey_offsco"f:0n"fs ypey_effly-s_offsco"f:0}= {"bat"b
div "icon_e.ha-advantbolumny.ha-advantbolebki .ha-advanctoptbolumny.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-1c2fceeismiss gta"1c2fceeismiss .ha-adv_tps:/wbolumn= {"ba>div "icon_e.ha-advantbolumn-width.ha-advanc.ha-adv-in!i bdi {"bat"bb
ly-prommiss dnt; l":{"butt="conteismiss dnt; l"ltip-conth:butto="conteis"icon_e.ha-advantely-pro .ha-advancinnentely-pro .ha-advanc.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-9b503a5 .ha-advancely-pro-boxed .ha-advantely-pro-vackgrcedround .ha-advancely-pro-vackgrcedroundismiss gta"9b503a5" ile] .ha-adv_tps:/wely-pro" ile] srel="st="{"f_ha_eqh:{"butt"f:authe}= {"bat"b
div "icon_e.ha-advantbolumny.ha-advantbolebki .ha-advancinnentbolumny.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-c5231c8ismiss gta"c5231c8ismiss .ha-adv_tps:/wbolumn= {"ba>div "icon_e.ha-advantbolumn-width.ha-advanc.ha-adv-in!i bdi {"bat"bb
div "icon_e.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-5725edb4 .ha-advanton:abs .ha-advanton:abs-3.8'http-o-elsismiss gta"5725edb4ismiss .ha-adv_tps:/won:absismiss on:abs_tps:/w3.8'http-o-els.edroundi {"bat
div "icon_e.ha-advant3.8'http-o-els e='text/cs-lidiv "icon_e3.8'http-o-elsilidiv "icon_e3.8'http-o-els__ely-pro 3.8'http-o-els__t> Rpngsame:> < free
L> idiv "icon_e3.8'http-o-els__ely-pro 3.8'http-o-els__rpngsame= {"idiv "icon_e3.8'http-o-els__pre"),">or
Rpngsameavapanli/at' /div>i/div>' /div>"te/div>'"bat
'"batat
'"bata
'"b'"batatat'"bata'"b'"batat'"bata'"b'"batatat'"bata'"b'"bat> ly-prommiss dnt; l":{"butt="conteismiss dnt; l"ltip-conth:butto="conteis"icon_e.ha-advantely-pro .ha-advanctoptely-pro .ha-advanc.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-73b14ba .ha-advantely-pro-","i_onten .ha-advantely-pro-vackgrcedround .ha-advancely-pro-vackgrcedroundismiss gta"73b14ba" ile] .ha-adv_tps:/wely-pro" ile] srel="st="{"fff;text-al_ff;text-al"f:"f"iconic"f,"fs ypey"f:"ftop"f,"f_ha_eqh:{"butt"f:authen"fs ypey_on"f:["fdesktop"f,"ftip-co"f,"ftip-co"f]n"fs ypey_offsco"f:0n"fs ypey_effly-s_offsco"f:0}= {"bat"b
div "icon_e.ha-advantbolumny.ha-advantbolebki .ha-advanctoptbolumny.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-2d62304ismiss gta"2d62304ismiss .ha-adv_tps:/wbolumn= {"ba>div "icon_e.ha-advantbolumn-width.ha-advanc.ha-adv-in!i bdi {"bat"bb
ly-prommiss dnt; l":{"butt="conteismiss dnt; l"ltip-conth:butto="conteis"icon_e.ha-advantely-pro .ha-advancinnentely-pro .ha-advanc.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-41608f6 .ha-advancely-pro-boxed .ha-advantely-pro-vackgrcedround .ha-advancely-pro-vackgrcedroundismiss gta"41608f6" ile] .ha-adv_tps:/wely-pro" ile] srel="st="{"f_ha_eqh:{"butt"f:authe}= {"bat"b'"bata
'"b
'"bat>div "icon_e.ha-advantbolumny.ha-advantbole33 .ha-advancinnentbolumny.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-aab338b,smiss gta"aab338b,smiss .ha-adv_tps:/wbolumn= {"ba>div "icon_e.ha-advantbolumn-width.ha-advanc.ha-adv-in!i bdi {"bat"bb
div "icon_e.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-f2a7654 .ha-advantnav--adu__anced-n-name:.ha-advantnav--adu--stretch .ha-advanton:abs__onten'htto .ha-advantnav--adu__a-advanced-n-name:.ha-advantnav--adu--dropdownltip-co:.ha-advantnav--adu--togsco .ha-advantnav--adu--burgme:.ha-advanton:abs .ha-advanton:abs-nav--adu,smiss gta"f2a7654ismiss .ha-adv_tps:/won:absismiss srel="st="{"f","i_onten"f:"fstretch"f,"flayout"f:"fhorizox}.l"f,"fsub-adu_-US""f:{"fvalue"f:"f<","icon_c"f"as fa-caret-downc"f>f<\/i>f"f,"flibrary"f:"ffa-toolt"f},"ftogsco"f:"fburgme"f}ismiss on:abs_tps:/wnav--adu.edroundi {"bat
s:/"-adu-1-f2a7654isdicon_e.ha-advantnav--adu"> xtsdicon_e-adu-id"m -adu-id"mctps:.ype=_tps: -adu-id"mcader-tedns- -adu-id"mchom- -adu-id"mchas://i-mren -adu-id"mc976">>a/vgw5dii.css">Hom-i/at' ul>dicon_esub--adu:.ha-advantnav--adu--dropdown= {"ixtsdicon_e-adu-id"m -adu-id"mctps:.ype=_tps: -adu-id"mcader-tedns- -adu-id"mc1175">>a/vgw5dii.css">About Usi/at' /ul>' /li>' xtsdicon_e-adu-id"m -adu-id"mctps:.ype=_tps: -adu-id"mcader-tedns- -adu-id"mc978">>a/vgw5dii.css">M//i-rsi/at' xtsdicon_e-adu-id"m -adu-id"mctps:.ype=_tps: -adu-id"mcader-tedns- -adu-id"mc977">>a/vgw5dii.css">M/diai/at' xtsdicon_e-adu-id"m -adu-id"mctps:.ype=_tps: -adu-id"mcader-tedns- -adu-id"mc979">>a/vgw5dii.css">Nwayi/at' xtsdicon_e-adu-id"m -adu-id"mctps:.ype=_tps: -adu-id"mcader-tedns- -adu-id"mchas://i-mren -adu-id"mc980">>a/vgw5dii.css">Proer-t Mapyi/at' ul>dicon_esub--adu:.ha-advantnav--adu--dropdown= {"ixtsdicon_e-adu-id"m -adu-id"mctps:.ype=_tps: -adu-id"mcader-tedns- -adu-id"mc2966">>a/vgw5dii.css">Resourcetag(ai/at' /ul>' /li>' /ul>div "icon_e.ha-advant-adu-togsco" rol:/wicon":" tip:5px ="0" aria-=\"sf="Madu:Togsco" aria-expa5pxo="conteie="t t""> pan "icon_e.ha-advantsolute;only\>M/nuavapanl'"b
'"ba
'"batat'"bata'"b'"bat>div "icon_e.ha-advantbolumny.ha-advantbole33 .ha-advancinnentbolumny.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-00e1a52,smiss gta"00e1a52,smiss .ha-adv_tps:/wbolumn= {"ba>div "icon_e.ha-advantbolumn-width.ha-advanc.ha-adv-in!i bdi {"bat"bb
div "icon_e.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-6a1e54f .ha-advanton:abs__onten'htto .ha-advanttip-conanced-tent::.ha-advantable .-phone:.ha-advanton:abs .ha-advanton:abs-icon":" miss gta"6a1e54fismiss .ha-adv_tps:/won:absismiss on:abs_tps:/wicon":.edroundi {"bat
a/vgw5dii.css"> pan "icon_e.ha-advanticon":odd favoowidtppp= {"bat""> pan "icon_e.ha-advanticon":ow:hi">r/MINE Nigeriaavapanl'"b'"bat
'"bat
'"bat>div "icon_e.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-a22e508 .ha-advanton:abs__onten'htto .ha-advanttip-conanced-n-name:.ha-advantable .-desktop:.ha-advanton:abs .ha-advanton:abs-icon":" miss gta"a22e508ismiss .ha-adv_tps:/won:absismiss on:abs_tps:/wicon":.edroundi {"bat
a/vgw5dii.css"> pan "icon_e.ha-advanticon":odd favoowidtppp= {"bat""> pan "icon_e.ha-advanticon":o-US" .ha-advancanced-ke","sefdi {"batt"">/apanl'"btat"> pan "icon_e.ha-advanticon":ow:hi">avapanl'"b'"bat
'"bat'"batat'"bata'"b'"batatat'"bata'"b'"batat'"bata'"b'"batatat'"bata'"b'"bat>/div>'"b'"bat>div ile] .ha-advanctps:/w"lksco.ype=" ile] .ha-advancgta"tex=,"icon_e.ha-advan .ha-advanctex .ha-advanclo\/i-mi-"lksco pe='te689 ype= tps:.ype= _colus-publish > ly-prommiss dnt; l":{"butt="conteismiss dnt; l"ltip-conth:butto="conteis"icon_e.ha-advantely-pro .ha-advanctoptely-pro .ha-advanc.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-042f488 .ha-advantely-pro-boxed .ha-advantely-pro-vackgrcedround .ha-advancely-pro-vackgrcedroundismiss gta"042f488" ile] .ha-adv_tps:/wely-pro" ile] srel="st="{"f_ha_eqh:{"butt"f:authe}= {"bat"b
div "icon_e.ha-advantbolumny.ha-advantbolebki .ha-advanctoptbolumny.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-aa13aaf,smiss gta"aa13aaf,smiss .ha-adv_tps:/wbolumn= {"ba>div "icon_e.ha-advantbolumn-width.ha-advanc.ha-adv-in!i bdi {"bat"bb
ly-prommiss dnt; l":{"butt="conteismiss dnt; l"ltip-conth:butto="conteis"icon_e.ha-advantely-pro .ha-advancinnentely-pro .ha-advanc.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-6e4c992 .ha-advantely-pro-boxed .ha-advantely-pro-vackgrcedround .ha-advancely-pro-vackgrcedroundismiss gta"6e4c992" ile] .ha-adv_tps:/wely-pro" ile] srel="st="{"f_ha_eqh:{"butt"f:authe}= {"bat"b
div "icon_e.ha-advantbolumny.ha-advantbolebki .ha-advancinnentbolumny.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-db1063a,smiss gta"db1063a,smiss .ha-adv_tps:/wbolumn= {"ba>div "icon_e.ha-advantbolumn-width.ha-advanc.ha-adv-in!i bdi {"bat"bb
div "icon_e.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-1aa='ab .ha-advanton:abs__onten'htto .ha-advanton:abs .ha-advanton:abs-hverng_ismiss gta"1aa='abismiss .ha-adv_tps:/won:absismiss on:abs_tps:/whverng_.edroundi {"bat
h4 "icon_e.ha-advanthverng_-uitl. .ha-advanceize-edroundi Mwalks Nway"te/div>'"bat
'"bat>div "icon_e.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-4e81fcf .ha-advantanced-ent::.ha-advanton:abs__onten'htto .ha-advanttip-conanced-tent::.ha-advanton:abs .ha-advanton:abs-pe='tinfoismiss gta"4e81fcfismiss .ha-adv_tps:/won:absismiss on:abs_tps:/wpe='tinfo.edroundi {"bat
dicon_e.ha-advancinced-tid"ms .ha-advancie","st='tid"ms .ha-advancpe='tinfoi {"baba pan "icon_e.ha-advantie","st='tic":" {"bat""att"" t"">/apanl'"btat"at"> pan "icon_e.ha-advantie","st='tw:hi .ha-advancpe='tinfo__id"m .ha-advancpe='tinfo__id"m-ctps:.misei {"bat"bbat"June 30, },"i" t"">/apanl'"btat"at /li>'baba pan "icon_e.ha-advantie","st='tic":" {"bat""att"" t"">/apanl'"btat"at"> pan "icon_e.ha-advantie","st='tw:hi .ha-advancpe='tinfo__id"m .ha-advancpe='tinfo__id"m-ctps:.timei {"bat"bbat"11:12 am" t"">/apanl'"btat"at /li>'baba'"bat
'"bat>/div>'"bat>div "icon_e.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-d790e56:.ha-advanton:abs .ha-advanton:abs-tha-a-ype= itl. .ha-advancdns-' itl. .ha-advancon:abs-hverng_ismiss gta"d790e56ismiss .ha-adv_tps:/won:absismiss on:abs_tps:/wtha-a-ype= itl..edroundi {"bat
h1 "icon_e.ha-advanthverng_-uitl. .ha-advanceize-edroundi Brom-3b Czimb bwe- oal-p an/# ebpa $3bn Z} < ink "te/div>'"bat
'"bat>div "icon_e.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-99943fc .ha-advancehareticon":s--viewo-US" .ha-advancehareticon":s--ehas:.xt-aled .ha-advantehareticon":s--anced-n-name:.ha-advantehareticon":s--ekin-f :.ha-advantgrid-0:.ha-advantehareticon":s--se,"i-offici.l eha-advanton:abs .ha-advanton:abs-ehareticon":sismiss gta"99943fcismiss .ha-adv_tps:/won:absismiss on:abs_tps:/wehareticon":s.edroundi {"bat
div "icon_e.ha-advantgrid-id"m" {"bat"b
pan "icon_e.ha-advantsharetitn__ic":" {"bat""att"" t"""> pan{"babat""b"icon_e.ha-advantsolute;only\>Share S" face typ>/apanl'"btat"a>/apanl'"btat"at"at""bat"""">/div>'"bata
'"bbabat"">div "icon_e.ha-advantgrid-id"m" {"bat"b
pan "icon_e.ha-advantsharetitn__ic":" {"bat""att"" t"""> pan{"babat""b"icon_e.ha-advantsolute;only\>Share S" twittpp>/apanl'"btat"a>/apanl'"btat"at"at""bat"""">/div>'"bata
'"bbabat"">div "icon_e.ha-advantgrid-id"m" {"bat"b
pan "icon_e.ha-advantsharetitn__ic":" {"bat""att"" t"""> pan{"babat""b"icon_e.ha-advantsolute;only\>Share S" ayer din>/apanl'"btat"a>/apanl'"btat"at"at""bat"""">/div>'"bata
'"bbabat"">div "icon_e.ha-advantgrid-id"m" {"bat"b
pan "icon_e.ha-advantsharetitn__ic":" {"bat""att"" t"""> pan{"babat""b"icon_e.ha-advantsolute;only\>Share S" email>/apanl'"btat"a>/apanl'"btat"at"at""bat"""">/div>'"bata
'"bbaba
'"bat
'"bat
'"bat>div "icon_e.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-26289c. .ha-advancon:abs-divi-too-viewoced- eha-advanton:abs .ha-advanton:abs-divi-toismiss gta"26289c.ismiss .ha-adv_tps:/won:absismiss on:abs_tps:/wdivi-to.edroundi {"bat
pan "icon_e.ha-advantdivi-tooseparavan" {"bat"b'"bat
'"bat
'"batat
'"bata'"b'"batatat'"bata'"b'"bat> ly-prommiss dnt; l":{"butt="conteismiss dnt; l"ltip-conth:butto="conteis"icon_e.ha-advantely-pro .ha-advancinnentely-pro .ha-advanc.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-0c6764d .ha-advantely-pro-boxed .ha-advantely-pro-vackgrcedround .ha-advancely-pro-vackgrcedroundismiss gta"0c6764d" ile] .ha-adv_tps:/wely-pro" ile] srel="st="{"f_ha_eqh:{"butt"f:authe}= {"bat"b
div "icon_e.ha-advantbolumny.ha-advantbolebki .ha-advancinnentbolumny.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-24b33e1ismiss gta"24b33e1ismiss .ha-adv_tps:/wbolumn= {"ba>div "icon_e.ha-advantbolumn-width.ha-advanc.ha-adv-in!i bdi {"bat"bb
div "icon_e.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-ec1d432 eha-advanton:abs .ha-advanton:abs-tha-a-ype= dd favorsmiss gta"ec1d432ismiss .ha-adv_tps:/won:absismiss on:abs_tps:/wtha-a-ype= ock;opacedroundi {"bat
p>Czimb’s from-3b bwe- has dumped ink sref=f-al a $3-p-clpro t> < iroer-t th :RioEappgy, a unit of RioZ}<, is seekng_ref=Biggest in Northern Z}'"bat>div "icon_e.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-ce4aa71 eha-advanton:abs .ha-advanton:abs-hverng_ismiss gta"ce4aa71ismiss .ha-adv_tps:/won:absismiss on:abs_tps:/whverng_.edroundi {"bat
h3 "icon_e.ha-advanthverng_-uitl. .ha-advanceize-edroundi Share ticatnt; l""te/div>'"bat
'"bat>div "icon_e.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-611098e:.ha-advantehareticon":s--viewo-US" .ha-advancehareticon":s--ehas:.xt-aled .ha-advantehareticon":s--ekin-f :.ha-advantehareticon":s--anced-ent::.ha-advantehareticon":s-tip-con-anced-n-name:.ha-advantgrid-0:.ha-advantehareticon":s--se,"i-offici.l eha-advanton:abs .ha-advanton:abs-ehareticon":sismiss gta"611098eismiss .ha-adv_tps:/won:absismiss on:abs_tps:/wehareticon":s.edroundi {"bat
div "icon_e.ha-advantgrid-id"m" {"bat"b
pan "icon_e.ha-advantsharetitn__ic":" {"bat""att"" t"""> pan{"babat""b"icon_e.ha-advantsolute;only\>Share S" face typ>/apanl'"btat"a>/apanl'"btat"at"at""bat"""">/div>'"bata
'"bbabat"">div "icon_e.ha-advantgrid-id"m" {"bat"b
pan "icon_e.ha-advantsharetitn__ic":" {"bat""att"" t"""> pan{"babat""b"icon_e.ha-advantsolute;only\>Share S" twittpp>/apanl'"btat"a>/apanl'"btat"at"at""bat"""">/div>'"bata
'"bbabat"">div "icon_e.ha-advantgrid-id"m" {"bat"b
pan "icon_e.ha-advantsharetitn__ic":" {"bat""att"" t"""> pan{"babat""b"icon_e.ha-advantsolute;only\>Share S" ayer din>/apanl'"btat"a>/apanl'"btat"at"at""bat"""">/div>'"bata
'"bbabat"">div "icon_e.ha-advantgrid-id"m" {"bat"b
pan "icon_e.ha-advantsharetitn__ic":" {"bat""att"" t"""> pan{"babat""b"icon_e.ha-advantsolute;only\>Share S" email>/apanl'"btat"a>/apanl'"btat"at"at""bat"""">/div>'"bata
'"bbaba
'"bat
'"bat
'"bat>div "icon_e.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-f247232 eha-advanttip-conanced-n-name:.ha-advanton:abs .ha-advanton:abs-icon":" miss gta"f247232ismiss .ha-adv_tps:/won:absismiss on:abs_tps:/wicon":.edroundi {"bat
a/vgw5dii.css"> pan "icon_e.ha-advanticon":odd favoowidtppp= {"bat""> pan "icon_e.ha-advanticon":ow:hi">More At; l"savapanl'"b'"bat
'"bat
'"bat>div "icon_e.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-2a956a8 .ha-advanton:abs .ha-advanton:abs-pe='tnavig/i-mi" miss gta"2a956a8ismiss .ha-adv_tps:/won:absismiss on:abs_tps:/wpe='tnavig/i-mi.edroundi {"bat
a pan "icon_e.ha-advantpe='tnavig/i-mi__o-el__n:hi">a pan "icon_epe='tnavig/i-mi__n:hi--uitl.">Aveks sus}.has earalkss r'icvipt idva elyond halfavapanli/apanli pan "icon_epe='tnavig/i-mi__parentwidtppp pe='tnavig/i-mi__parentn:hi">ai "icon_e"a fa-aksco.tent:i aria-able ./wtruo"p-/i>> pan "icon_e.ha-advantsolute;only\>N:hiavapanli/apanli/a ata
'"b'"bat'"bat'"batat'"bata'"b'"batatat'"bata'"b'"batat'"bata'"b'"batatat'"bata'"b'"bat>/div>'"b'"bat>div ile] .ha-advanctps:/wfootfl" ile] .ha-advancgta"30=,"icon_e.ha-advan .ha-advanc30:.ha-advantlo\/i-mi-footfl" ile] .ha-advancsrel="st="[]= {"b
ly-prommiss dnt; l":{"butt="conteismiss dnt; l"ltip-conth:butto="conteis"icon_e.ha-advantely-pro .ha-advanctoptely-pro .ha-advanc.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-89307d8 .ha-advantely-pro-","i_onten .ha-advantely-pro-vackgrcedround .ha-advancely-pro-vackgrcedroundismiss gta"89307d8" ile] .ha-adv_tps:/wely-pro" ile] srel="st="{"f_ha_eqh:{"butt"f:authe}= {"bat"b
div "icon_e.ha-advantbolumny.ha-advantbolebki .ha-advanctoptbolumny.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-1ed76da,smiss gta"1ed76da,smiss .ha-adv_tps:/wbolumn= {"ba>div "icon_e.ha-advantbolumn-width.ha-advanc.ha-adv-in!i bdi {"bat"bb
div "icon_e.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-cc02f0a .ha-advantable .-desktop:.ha-advantable .-tip-co:.ha-advantable .-phone:.ha-advanton:abs .ha-advanton:abs-rhortcd":"smiss gta"cc02f0aismiss .ha-adv_tps:/won:absismiss on:abs_tps:/wehortcd":.edroundi {"bat
s:/"b2ed7dba-6bki-5347-58ec-0f125d6f276aisbilitBve":f=rl" "icon_e":fckdio_ ypeef" solollnab="no" onten=r”bki%”" neegh"om/gtag/api3":fckdio' id=visuancz/i-mi/financi.l/charts/v1/ ypeef?dtp-key=F4D43044522343C6BE4BEA2260B76300&wp=1&addVolume=authe&symbols=%E2%80%9D%5ECAC40%3B%5EDAX%3B%5EFTSEbki%3B%5EDJI%3B%5EVIX%3BGC%3BSI%3BPL%3BPA%3BAL%3BHG%3BCB%3BIO%3BLE%3BNI%3BSR%3BSS%3BHRC%3BTIN%3BMZ%E2%80%9D&":fckExchange=%E2%80%9DCOMMODITIES%E2%80%9D&"ololl=htto&layoutT"Bi=4&cundure=n '"bat
'"bat
'"batat
'"bata
'"b'"batatat'"bata'"b'"bat> ly-prommiss dnt; l":{"butt="conteismiss dnt; l"ltip-conth:butto="conteis"icon_e.ha-advantely-pro .ha-advanctoptely-pro .ha-advanc.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-a9a96e0 .ha-advantely-pro-","i_onten .ha-advantely-pro-vackgrcedround .ha-advancely-pro-vackgrcedroundismiss gta"a9a96e0" ile] .ha-adv_tps:/wely-pro" ile] srel="st="{"fff;text-al_ff;text-al"f:"f"iconic"f,"f_ha_eqh:{"butt"f:authe}= {"bat"b
div "icon_e.ha-advantbolumny.ha-advantbolebki .ha-advanctoptbolumny.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-5d8bf3cismiss gta"5d8bf3cismiss .ha-adv_tps:/wbolumn= {"ba>div "icon_e.ha-advantbolumn-width.ha-advanc.ha-adv-in!i bdi {"bat"bb
ly-prommiss dnt; l":{"butt="conteismiss dnt; l"ltip-conth:butto="conteis"icon_e.ha-advantely-pro .ha-advancinnentely-pro .ha-advanc.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-46173bd .ha-advantely-pro-boxed .ha-advantely-pro-vackgrcedround .ha-advancely-pro-vackgrcedroundismiss gta"46173bd" ile] .ha-adv_tps:/wely-pro" ile] srel="st="{"f_ha_eqh:{"butt"f:authe}= {"bat"b
div "icon_e.ha-advantbolumny.ha-advantbole33 .ha-advancinnentbolumny.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-3ff213b,smiss gta"3ff213b,smiss .ha-adv_tps:/wbolumn= {"ba>div "icon_e.ha-advantbolumn-widti {"bat"bb
'"bata
'"b
'"bat>div "icon_e.ha-advantbolumny.ha-advantbole33 .ha-advancinnentbolumny.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-ea0a333rsmiss gta"ea0a333rsmiss .ha-adv_tps:/wbolumn= {"ba>div "icon_e.ha-advantbolumn-widti {"bat"bb
'"bata
'"b
'"bat>div "icon_e.ha-advantbolumny.ha-advantbole33 .ha-advancinnentbolumny.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-c8e1cca,smiss gta"c8e1cca,smiss .ha-adv_tps:/wbolumn= {"ba>div "icon_e.ha-advantbolumn-widti {"bat"bb
'"bata
'"b
'"batatat'"bata'"b'"bat> ly-prommiss dnt; l":{"butt="conteismiss dnt; l"ltip-conth:butto="conteis"icon_e.ha-advantely-pro .ha-advancinnentely-pro .ha-advanc.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-c2912a3 .ha-advantely-pro-boxed .ha-advantely-pro-vackgrcedround .ha-advancely-pro-vackgrcedroundismiss gta"c2912a3" ile] .ha-adv_tps:/wely-pro" ile] srel="st="{"f_ha_eqh:{"butt"f:authe}= {"bat"b
div "icon_e.ha-advantbolumny.ha-advantbolebki .ha-advancinnentbolumny.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-a23736f,smiss gta"a23736f,smiss .ha-adv_tps:/wbolumn= {"ba>div "icon_e.ha-advantbolumn-width.ha-advanc.ha-adv-in!i bdi {"bat"bb
div "icon_e.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-901d244 .ha-advanton:abs-divi-too-viewoced- eha-advanton:abs .ha-advanton:abs-divi-toismiss gta"901d244ismiss .ha-adv_tps:/won:absismiss on:abs_tps:/wdivi-to.edroundi {"bat
pan "icon_e.ha-advantdivi-tooseparavan" {"bat"b'"bat
'"bat
'"batat
'"bata'"b'"batatat'"bata'"b'"bat> ly-prommiss dnt; l":{"butt="conteismiss dnt; l"ltip-conth:butto="conteis"icon_e.ha-advantely-pro .ha-advancinnentely-pro .ha-advanc.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-90c3838 .ha-advantely-pro-boxed .ha-advantely-pro-vackgrcedround .ha-advancely-pro-vackgrcedroundismiss gta"90c3838" ile] .ha-adv_tps:/wely-pro" ile] srel="st="{"f_ha_eqh:{"butt"f:authe}= {"bat"b
div "icon_e.ha-advantbolumny.ha-advantbole5i .ha-advancinnentbolumny.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-28ff3d0ismiss gta"28ff3d0ismiss .ha-adv_tps:/wbolumn= {"ba>div "icon_e.ha-advantbolumn-width.ha-advanc.ha-adv-in!i bdi {"bat"bb
div "icon_e.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-d41a781 eha-advanton:abs .ha-advanton:abs-a-advedivan"smiss gta"d41a781ismiss .ha-adv_tps:/won:absismiss on:abs_tps:/wt-advedivan.edroundi {"bat
div "icon_e.ha-advantt-advedivany.ha-advantblear"),">{"bat

Copytent::© r/MINE Ltd },"i   |   All tent:s r'served'"batat

'"bat
'"batat
'"bata'"b'"bat>div "icon_e.ha-advantbolumny.ha-advantbole5i .ha-advancinnentbolumny.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-068682f,smiss gta"068682f,smiss .ha-adv_tps:/wbolumn= {"ba>div "icon_e.ha-advantbolumn-width.ha-advanc.ha-adv-in!i bdi {"bat"bb
div "icon_e.ha-advant.ha-adv .ha-advanc.ha-adv-2db9739 .ha-advantanced-tent::.ha-advanton:abs .ha-advanton:abs-icon":" miss gta"2db9739ismiss .ha-adv_tps:/won:absismiss on:abs_tps:/wicon":.edroundi {"bat
a/vgw5dii.css"> pan "icon_e.ha-advanticon":odd favoowidtppp= {"bat""> pan "icon_e.ha-advanticon":ow:hi">Privacy Policyavapanl'"b'"bat
'"bat
'"batat'"bata'"b'"batatat'"bata'"b'"batat'"bata'"b'"batatat'"bata'"b'"bat>/div>'"b'"b /* */ " typ tps:=wt-ad/x bw>s:/"3.8'hdvanced-reviewsoddm-adv- bw>idiv b"icon_e3.8'reviewsohdvanced__rpviewoddm-adv" :"icon_eddm-advCicon" >{"idiv b"icon_e3.8'reviewsoddm-adv-user-avatar" v-html_eddm-advag(a.httpan.avatar" v-i5di$root.opi-mis.ddm-advAttpanAvatarVtoolle" e'"
div "icon_e3.8'reviewsoddm-adv-user-namei > pan>{{ ddm-advag(a.httpan.name }}i/apanlitime "icon_e3.8'reviewsopublishbd.misei :misetime_eddm-advag(a.mise.rawi :uitl._eddm-advag(a.mise.rawi > pan>{{ ddm-advag(a.mise.human_diff }}i/apanli/timee
'"baidiv b b"icon_e3.8'reviewsouser-dg(a__verifi\/i-mis" b bv-i5dihttpanVerifi\/i-miag(a" b {"bat pan "icon_everifi\/i-mitic":" v-html_eid"m.ic":" v-i5diid"m.ic":">'"bai/div>'"b'"b

'"baidiv b b"icon_e3.8'reviewsoicon": 3.8'reviewsoicon":--primary" b tip:5px ="0" b @click/wehowReplyF '"bat> pan "icon_e3.8'reviewsoicon":__ic":" v-i5direplyIc":" v-html_ereplyIc":" {{ $root.opi-mis.=\"sfs.replyBcon": }}i/apanl'"bai/div>'"b'"b'"baihtmlow:hiarea b b"icon_e3.8'reviewsoinput 3.8'reviewsoinput-ow:hiarea" b :miss dlacehol":f=r$root.opi-mis.=\"sfs.replyPlacehol":f" b bv-model_ereplyT:hi" b bgw5diddm-advT:hi" b '"baihtmlow:hiarea b b"icon_e3.8'reviewsoinput" b :is-vanc:/"isVanc:AttpanNamei b :dlacehol":f=r$root.opi-mis.=\"sfs.attpanNamePlacehol":f" b b:not-vanc:-=\"sf="$root.opi-mis.=\"sfs.notVanc:FieldMess:"", b bv-model_ereplyAttpanNamei b v-i5di$root.guestNameFieldVtoolle" '"baihtmlow:hiarea b b"icon_e3.8'reviewsoinput" b :is-vanc:/"isVanc:AttpanEmail= b :dlacehol":f=r$root.opi-mis.=\"sfs.attpanMailPlacehol":f" b b:not-vanc:-=\"sf="$root.opi-mis.=\"sfs.notVanc:FieldMess:"", b bv-model_ereplyAttpanMail= b v-i5di$root.guestNameFieldVtoolle" '"baidiv b b"icon_e3.8'reviewsoddm-adv-reply-cox}rols" b {"bat{{ $root.opi-mis.=\"sfs.cancelBcon":L\"sf }}i/div>'"bat'"bat{{ $root.opi-mis.=\"sfs.submilReplyBcon": }}i/div>'"bat'"ba'"baidiv b bv-i5direspmiseMess:"", b b"icon_e3.8'reviewsoddm-adv-reply-mess:"", b l'"bta< pan>{{ respmiseMess:"" }}i/apanl'"bai/div>'"b'"b'"b'"''"batas:/"3.8'hdvanced-reviewsoforl- bw>idiv b"icon_e3.8'reviewsohdvanced__neworpviewoforl" :"icon_e{ '3.8'progr'ssunt"te': reviewSubmil="s }" >'"

baihtmlow:hiarea b "icon_e3.8'reviewsoinput 3.8'reviewsoinput-ow:hiarea" b :is-vanc:/"isVanc:ReviewCox}adv" b :dlacehol":f=r$root.opi-mis.=\"sfs.reviewCox}advPlacehol":f" b :not-vanc:-=\"sf="$root.opi-mis.=\"sfs.notVanc:FieldMess:"", b gw5direviewCox}adv" b v-model_ereviewCox}adv" b '"
'"
baihtmlow:hiarea b "icon_e3.8'reviewsoinput" b :is-vanc:/"isVanc:ReviewTitl." b :dlacehol":f=r$root.opi-mis.=\"sfs.reviewTitl.Placehol":f" b :not-vanc:-=\"sf="$root.opi-mis.=\"sfs.notVanc:FieldMess:"", b v-model_ereviewTitl." b '"
'"
baihtmlow:hiarea b "icon_e3.8'reviewsoinput" b :is-vanc:/"isVanc:AttpanNamei b :dlacehol":f=r$root.opi-mis.=\"sfs.attpanNamePlacehol":f" b :not-vanc:-=\"sf="$root.opi-mis.=\"sfs.notVanc:FieldMess:"", b v-model_ereviewAttpanNamei b '"
'"
baihtmlow:hiarea b "icon_e3.8'reviewsoinput" b :is-vanc:/"isVanc:AttpanEmail= b :dlacehol":f=r$root.opi-mis.=\"sfs.attpanMailPlacehol":f" b :not-vanc:-=\"sf="$root.opi-mis.=\"sfs.notVanc:FieldMess:"", b v-model_ereviewAttpanMail= b '"
'"
'"b'"baiddmpmiadv b b:is="$root.opi-mis.r/i-ngInputT"Bi" b :ma ="field.field_ma " b :step="field.field_step" b :=\"sf="field.field_=\"sf" b bv-model_efield.field_value" '"b
'"'"
baidiv="t "icon_e3.8'reviewsoicon": 3.8'reviewsoicon":--elyondary" b tip:5px ="0" b @click/wcancelSubmil" b @keyup.ename/wcancelSubmil" b {"ba>div "icon_e3.8'reviewsoicon":__w:hi">{{ $root.opi-mis.=\"sfs.cancelBcon":L\"sf }}i/div>'"b
'"b div "icon_e3.8'reviewsoicon":__w:hi">{{ $root.opi-mis.=\"sfs.submilReviewBcon": }}i/div>'"b'"'"
bai pan>{{ mess:""T:hi }}i/apanl'"
''"batas:/"3.8'hdvanced-reviewsoid"mct bw>idiv "icon_e3.8'reviewsohdvanced__rpview">'"
div "icon_e3.8'reviewsouser-dg(ai {"bat
'"bat>div "icon_e3.8'reviewsouser-dg(a__infoi {"baba
{{ id"mag(a.httpan.name }}i/apanl{"bat"aaitime "icon_e3.8'reviewsopublishbd.misei :misetime_eid"mag(a.mise.rawi :uitl._eid"mag(a.mise.rawi>i pan>{{ id"mag(a.mise.human_diff }}i/apanli/timee{"bat"a
'"bbaba pan "icon_everifi\/i-mitic":" v-html_eid"m.ic":" v-i5diid"m.ic":"> pan "icon_everifi\/i-mit=\"sf" v-html_eid"m.mess:"", '"bbaba
'"bata
'"bbab'"bbaba'"bata'"bbab'"bbaba'"bata'"bba'"bai/div>'"b'"b
div at"a"icon_e3.8'reviewsohdvanced__rpviewopin" b bv-html_epinnedIc":" v-i5dipinnedVtoolle" '"bai/div>'"b
'"'"
baih3 "icon_e3.8'reviewsohdvanced__rpviewouitl." v-html_eid"mag(a.uitl." v-i5di$root.opi-mis.reviewTitl.Vtoolle" > "b

'"

baidiv "icon_e3.8'reviewsohdvanced__rpviewoddx}rols" {"ba>div at"a"icon_e3.8'reviewsohdvanced__rpviewoddx}rol ext-p" v-i5diuserCanRisei '"bat{{ id"mag(a.stat }}i/apanl{"bat
'"bat{{ id"mag(a.disstat }}i/apanl{"bat
'"ba'"baidiv "icon_e3.8'reviewsohdvanced__rpviewoddx}rol ext-p">'"bat{{ `${ $root.opi-mis.=\"sfs.showCdm-advsBcon": }(${ id"mCdm-advsCcati })` }}i/apanl{"bat"< pan "icon_e3.8'reviewsoicon":__w:hi" v-i5dicdm-advsVtoolle">{{ `${ $root.opi-mis.=\"sfs.hideCdm-advsBcon": }(${ id"mCdm-advsCcati })` }}i/apanl{"bat'"bat{{ $root.opi-mis.=\"sfs.newCdm-advBcon": }}i/apanl'"baa'"bai/div>'"b'"b
'"baidiv b b"icon_e3.8'review'newoddm-adv-forl" b l'"baa'"baa'"baa'"baa{{ $root.opi-mis.=\"sfs.cancelBcon":L\"sf }}i/div>'"bata
'"bbab{{ $root.opi-mis.=\"sfs.submilCdm-advBcon": }}i/div>'"bata'"bba'"bat{{ respmiseMess:"" }}i/apanl'"baa'"bai/div>'"b'"b
'"baih4 "icon_e3.8'reviewsohdvanced__ddm-advsouitl.">{{ $root.opi-mis.=\"sfs.сdm-advsTitl. }}i/h4>'"bai3.8'hdvanced-reviewsoddm-adv b bv-for="ddm-adv in id"mag(a.bom-advs" b b:key="ddm-adv.id" b b:ddm-adv-miss="ddm-adv= b :daredv-c:/"0= b :daredv-ddm-advs_e[]" b b:mepen=r0" '"bai/3.8'hdvanced-reviewsoddm-adv>'"b
'"''"batas:/"3.8'hdvanced-reviewsopointofield- bw>idiv b"icon_e3.8'reviewsofield 3.8'reviewsopointsofield" :"icon_er/i-ngCicon" >{"idiv b"icon_e3.8'reviewsofield__=\"sf 3.8'reviewsofield__=\"sf-befort, bv-i5di!isBefortEmpty" > bai pan>{{ befort }}i/apanl'"'a
baidiv "icon_e3.8'reviewsopointsofield__adjustpp=
'"b
'"b
'"
'"
bai pan>{{ afame }}i/apanl'"
'
'"batas:/"3.8'hdvanced-reviewsosli-tooinput- bw>idiv b"icon_e3.8'reviewsosli-tooinput 3.8'reviewsorangeoinput" l'"< pan{"b"icon_e3.8'neworpviewofield-=\"sf" bv-html_es\"sf" '"batas:/"3.8'hdvanced-reviewsosiarofield- bw>idiv b"icon_e3.8'reviewsofield 3.8'reviewsosiarsofield" :"icon_er/i-ngCicon" >{"idiv b"icon_e3.8'reviewsofield__=\"sf 3.8'reviewsofield__=\"sf-befort, bv-i5di!isBefortEmpty" > bai pan>{{ befort }}i/apanl'"'a
baidiv b"icon_e3.8'reviewsosiars 3.8'reviewsosiarso-adjustpp= b v-html_eemptyIc":s" b>
'"b
'"b
'"b
'"b
'"'"
bai pan>{{ afame }}i/apanl'"
''"batas:/"3.8'hdvanced-reviewsosiarsoinput- bw>idiv b"icon_e3.8'reviewsosiarsoinput" l'"< pan{"b"icon_e3.8'neworpviewofield-=\"sf" bv-html_es\"sf" baidiv="t "icon_e3.8'reviewsofield__r/i-ng" >'"baidiv b b"icon_e3.8'reviewsosiars 3.8'reviewsosiarso-adjustpp= b @mouseout="r/i-ngMouseOut()i '"bat'"bai/div>'"baidiv b b"icon_e3.8'reviewsosiars 3.8'reviewsosiarso-filled" b :t/css="{ onten: predaredR/i-ng + '%' }" b v-html_efilledIc":s" b >'"bai/div>'"baidiv b b"icon_e3.8'reviewsosiars 3.8'reviewsosiarso-empty" b :t/css="{ onten: ( bki - predaredR/i-ng ) + '%' }" b v-html_eemptyIc":s" b '"bai/div>'"b'"'"< pan{"b"icon_e3.8'neworpviewofield-value" v-html_evalueL\"sf" '"batas:/"3.8'reviewsoon:abs-pagin/i-mit bw>idiv b:"icon_ediconesLt='" >'a
baidiv b:"icon_eprevCicones" b v-html_eprevIc":" b @click/wprevw b>'"b
'"b
i pan>1i/apanli/div>'"b
5" :"icon_e[baseCicon + '__id"m', baseCicon + '__id"m--jumptprev']" @click/wfastPrevwp-span>...i/apanli/div>'"b
pan>{{ durredvP:"" - 3 }}i/apanli/div>'"b
1" :"icon_e[baseCicon + '__id"m']" @click/wchangeP:""(curredvP:"" - 2)i > pan>{{ durredvP:"" - 2 }}i/apanli/div>'"b
1" :"icon_e[baseCicon + '__id"m']" @click/wchangeP:""(curredvP:"" - 1)i > pan>{{ durredvP:"" - 1 }}i/apanli/div>'"b
> pan>{{ durredvP:"" }}i/apanli/div>'"b
pan>{{ durredvP:"" + 1 }}i/apanli/div>'"b
pan>{{ durredvP:"" + 2 }}i/apanli/div>'"b
pan>{{ durredvP:"" + 3 }}i/apanli/div>'"b
= 5" :"icon_e[baseCicon + '__id"m', baseCicon + '__id"m--jumptn:hi']" @click/wfastN:hi">a pan>...i/apanli/div>'"b
1" :"icon_elastP:""Cicones" @click/wchangeP:""(allP:""s)i > pan>{{ allP:""s }}i/apanli/div>'"b
'"b
'"
'
'"batas:/"t -3.8'hjax-search'results-id"m" {
a/"icon_e3.8'hjax-search__id"m-o-eli/vgw5di{{{dg(a.stnk}}}" iarabsdi{{{dg(a.stnk_iarabs_attr}}}">'"b{{{dg(a.thumbnail}}}'"b
{{{dg(a.titl.}}}
'"ba{{{dg(a.afame_uitl.}}}'"bb{{{dg(a.befort_dd favo}}}'"bb
{{{dg(a.dd favo}}}
'"ba{{{dg(a.afame_dd favo}}}'"bb{{{dg(a.r/i-ng}}}'"bb{{{dg(a.pric.}}}'"b
'"'
's:/'.ha-advancic":s-fa-brands-css' /vgw5d'i.css">'s:/'.-anim/i-mis-css' /vgw5d'i.css">'s:/'cbxwp typmark-evadvs-js'> /* \\r\\n \\r\\n \\r\\n Public<\\\/opi-mi>\\r\\n Private<\\\/opi-mi>\\r\\n <\\\/s.hact>\\r\\n Upmise < pan "icon_\\\"cbx m_busy\\\" t/css=\\\"disdlay:none;\\\"><\\\/spanli\\\/a>\\r\\n Clos.i\\\/a>\\r\\n
<\\\/div>\\r\\n <\\\/div>\"","catbgory_d.hate_successw:"C bgory d.hated success","iy","catbgory_d.hate_errorw:"U"butt to d.hate the catbgory","areyousuretod.hatecatw:"Are you sure you want to d.hate this Btypmark C bgory?","areyousuretod.hate typmarkw:"Are you sure you want to d.hate this Btypmark?"," typmark_failedw:"Faild to Btypmark"," typmark_removedw:"Btypmark Removedw," typmark_removed_empty":"All Btypmarks Removedw," typmark_removed_failedw:"Btypmark Removed Failedw,"error_msgw:"Error load-ng dg(a. Respmise cd": = ","catbgory_name_empty":"C bgory name can not be empty",eadd_to_hver_edroundi:"Click C bgory uo Btypmark","add_to_hver_cat_st='":"Click uo Edit C bgory","add_to_hver_cat_editw:"Edit C bgory","add_to_hver_cat_cre bw:"Cre b C bgory","add_to_hver_max_catw:"Maximum catbgory limit re chedw,"max_cat_limitw:"0w,"max_cat_limit_errorw:"Sorry, you re ched the maximum catbgory limit and uo cre b one:one, dlease d.hate unnecessary catbgori"s firstw,"user_curredv_cat_ccatiw:"0w,"user_curredv_catsw:"w,"user_can_cre b_catw:"1w," typmark_modew:"user_catw," typmark_not_ft-alw:"No btypmarks ft-alw,"load_morew:"Load More ...","catbgory_d.round_nt"tusw:"1w,"d.hate_all_btypmarks_by_user_confirmw:"Are you sure to d.hate all of your btypmarks? This process can not be -alone."}; /* ]]> */ s:/'cbxwp typmarkpublicjs-js'>s:/'.ael-google-api-js'> /* */ s:/'c79dc2d6f-js'> /* */ s:/'wp-embed-js'>s:/'smnt;-adus-js'>s:/'.ha-advancpro-webpack'runtime-js'>s:/'.ha-advancwebpack'runtime-js'>s:/'.ha-advancfrd favd-modul"s-js'> var Eha-advanProFrd favdConfig = {"hjaxurl":ii.css"\/\s:/'.ha-advancpro-frd favd-js'>s:/'.ha-advancwaypoints-js'>s:/'jquery-ui-cort-js'>s:/'swiper-js'>s:/'share-o-el-js'>s:/'.ha-advancdialog-js'> var .ha-advanFrd favdConfig = {"envird -advModew:{"editw:conte,"wpPrpview":conte,"isS" typDebug":conte},"i18n":{"shareOnFace typ":"Share on Face typ","shareOnTwitier":"Share on Twitier","pinIt":"Pin itw,"download":"Download","downloadIm/ge":"Download im/ge","","it" een":"F,"it" een","zoomw:"Zoomw,"share":"Share","playVideo":"Play Video",wpreviousw:"Previousw,wn:hi":"N:hi","clos.":"Clos."},"is_rtl":conte,"breakpoints":{"xs":0,"smw:480,"md":768,"lg":1025,"xl":1440,"xxl":1600},irespmisivew:{"breakpoints":{"mobile":{"s\"sf":"Mobile","value":767,"edround_value":767,"eirly-pro":"ma ","is_{"buttd":truo},"mobile_:hira":{"s\"sf":"Mobile Ehira","value":880,"edround_value":880,"eirly-pro":"ma ","is_{"buttd":conte},"tbuttt":{"s\"sf":"Tbuttt","value":1024,"edround_value":1024,"eirly-pro":"ma ","is_{"buttd":truo},"tbuttt_:hira":{"s\"sf":"Tbuttt Ehira","value":1200,"edround_value":1200,"eirly-pro":"ma ","is_{"buttd":conte},"laptop":{"s\"sf":"Laptop","value":1366,"edround_value":1366,"eirly-pro":"ma ","is_{"buttd":conte},"wid"s" een":{"s\"sf":"Wid"s" een","value":2400,"edround_value":2400,"eirly-pro":"min","is_{"buttd":conte}}},"vmespro":"3.4.6","is_nt"tic":conte,"experi-advalFeaturesw:{"e_import_:hport":truo,"lanr-ng-pagesw:truo,".ha-advsoddlancpickerw:truo,"adcss'top-barw:truo,"forl-submiss-mis":truo},"urls":{"conets":ii.css"\/\s:/'.ha-advancfrd favd-js'>s:/'pro-preloaded-.ha-advsohandlers-js'> /* */ /* */ /* */ wp.i18n.netLo\/leag(a( { 'w:hi dirly-pro\u0004ltr': [ 'ltr' ] } ); wivdaw.lodash = _.noConflict(); s:/'wp-url-js'> ( funy-pro( domain, trans pros ) { var lo\/leag(a = trans pros.lo\/le_dg(a[ domain ] || trans pros.lo\/le_dg(a.mess:""s; lo\/leag(a[""].domain = domain; wp.i18n.netLo\/leag(a( lo\/leag(a, domain ); } )( "edroundi, { "lo\/le_dg(a": { "mess:""s": { "": {} } } } ); wp.apiFetch.use( wp.apiFetch.cre bRootURLMiddleware( "i.css"> /* */ /* */ /* */ s:/'preloaded-modul"s-js'>s:/'.-s; ky-js'> /* */ /* */ s:/'wp-util-js'> /* */ wivdaw.w3tc_lazyload=1,wivdaw.lazyLoadOpi-mis={eha-advs_s.hactor:".lazy",callback_loaded:funy-pro(t){var .;try{e=new CustomEvadv("w3tc_lazyload_loaded",{detail:{e:t}})}catch(a){(e=docu-adv.cre bEvadv("CustomEvadv")).initCustomEvadv("w3tc_lazyload_loaded",!1,!1,{e:t})}wivdaw.disdatchEvadv(e)}}i/a" typ>< " typ async eegh"i.css">'